Çocuk hastalarda ana çalışma prensibi tedavi işlemlerinde basitten zora doğru gitmektir. Böylece ebeveynin ve çocuğun yapılacak tedaviler ile ilgili endişelerin üstesinden gelme konusunda onlara nasıl yardımcı olacağımızı öğrenmelerini sağlarız. Tüm bu çabalarımıza rağmen bazen özel çocuklar özel tedavilere ihtiyaç duyar…

Sedasyon, genellikle operasyon öncesi ya da operasyon sırasında çeşitli ilaçların çocuğa farklı yollarla uygulanarak kaygı ve korkunun kontrol altına alınması, tedavi sırasında hasta uyumunun artırılması olarak tanımlanır. Kullanılan ilacın dozuna göre bilinçli, orta derece ve derin sedasyon sağlanabilir.

Genel anestezide ise bilinç tamamen kapalı, ağrı hissinin tamamen ortadan kalkması söz konusudur. Yaşı çok küçük olan çocuklarda (özellikle sedasyon altında sözel komutlara yanıt veremeyecek bilinç düzeyindeki hastalarda) tercih edilir. Böyle durumlarda çocuğun ihtiyaç duyduğu diş tedavisini ağrı ve endişe duymadan alması için hastane ortamında yapılmaktadır.

Ancak, sedasyon ya da genel anestezi ile tedavi kararı verilmeden önce hekiminiz tarafından davranış yönlendirilmesi ve geleneksel tedavi yöntemlerinin denenmesinin gerektiği unutulmamalıdır.