Çocuklarda Flor Uygulaması

Flor, florür, florid… doğada bulunan en reaktif elementtir ve tüm elementlerle tepkimeye girmektedir. bu doğada bulunan elementin dişler açısından önemi ise diş yüzeyine uygulandığında diş minesinde bulunan hidroksiapatit kristallerindeki  OH iyonu ile yer değiştirip mine kristalini florapatit kristaline dönüşmesidir. Florapatit kristaldeki iyonik bağlar çok güçlüdür ve minenin asit ataklarından daha az etkilenmesini sağlar,  yeni çürük oluşumunu engeller.

Flor, yüzeyel (flor jeller, flor vernikler, ağız çalkalama suları, diş macunları) ya da sistemik ( flor tabletler, içme sularının florlanması, sütün florlanması vb)  olarak kullanılabilir ancak diş yüzeyine uygulanan florun sistemik olarak alınmasına oranla daha etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC), Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği (AAPD-American Academy of Pediatric Dentistry) ve Avrupa Pediatrik Diş Hekimleri Birliği (EAPD-European Academy of Paediatric Dentistry), Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Pedodonti Derneği’nin bilimsel veri ve araştırmalar sonucunda hazırladıkları yönergelerin ortak noktası, diş hekimleri tarafından diş çürüklerini önlemek amacıyla yüzeyel flor uygulamalarını önermeleridir.

Yüzeyel flor uygulamaları profesyonel ve bireysel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Profesyonel uygulamalarda flor vernikler ve flor jeller kullanılırken, bireysel uygulamalarda florlu diş macunları, florlu ağız gargaraları ve florlu diş ipleri devreye girer ve hekimin klinikte yaptığı koruma evde pekişir.

Flor Uygulaması Ne Kadar Süreyle Yapılır?

Profesyonel uygulama sıklığı hastanın çürük riskine bağlı olarak değişir, genellikle en az 6 ayda bir uygulama yapılır.

Flor Uygulaması Nasıl Yapılır?

Kliniğimizdeki profesyonel flor uygulamaları için tek kullanımlık formda  “florlu vernikler” tercih etmekteyiz. Uygulama kolaylığı, uygulandığı diş yüzeyine hemen yapışması ve yutma riskinin azlığı nedeniyle çocuk hastalarımız için  tercihimizi  florlu vernikten yana  kullandık.

Florlu vernik uygulamasından sonra 2 saat bir şey yenip içilmemesi, süt ve süt ürünlerinden yoksun beslenme yapılmasını, günün geri kalan zamanında yumuşak ve aşındırıcı olmayan yiyecekleri tüketmesi ve ertesi gün sabaha kadar dişlerini fırçalamamasını önermekteyiz…

BİR PEDODONTİST SADECE FLORLU VERNİK UYGULADIĞI AKŞAM DİŞ FIRÇALANMAMASINI İSTER.

Metin Yazarı: Pedodonti Uzmanı Dr. Dt. Banu Kürkçü