Fissür Örtücüler

Dişlerin çiğneyici yüzeyindeki girinti ve çıkıntılar yiyecek artıklarının sıkışması ile en fazla çürükten etkilenen kısımlardır. Fissür örtücüler uygulaması kolay, geleneksel tedavi yöntemlerine oranla daha düşük maliyete sahip, ağrısız, diş yüzeyinden herhangi bir madde kaybı yapılmadan bu girinti ve çıkıntıların akışkan dolgu malzemeleriyle kapatılması işlemidir.

Fissür Örtücüler Nasıl Uygulanır?

Öncelikle bu bölge tam olarak temizlenir ve fissür örtücü dediğimiz akıcı dolgu bu bölgeye uygulanır. Işık ile sertleştirilir ve fazlalıkları düzeltilerek cilalanır. Fissür örtücü uygulaması sayesinde diş çürüğüne sebep olan bakteriler ve yiyecek artıklarının diş yüzeyine yapışmasına engel fiziksel bir bariyer meydana gelir ve  diş çürüğü önlenir.

Normal şartlarda  uzun yıllar bütünlüklerini korurlar ancak dişler üzerine olması gerekenden fazla yükün bindiği alışkanlıklar söz konusu olduğunda  (buz çiğneme, diş gıcırdatma vb.) bu süre kısalır. Düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve kenar uyumu bozulan fissür örtücülerin yenilenmesi gerekmektedir. Ağızda ilk kalıcı dişlerin çıktığı dönem uygulama için idealdir. Bu da 6 yaş civarıdır. Diğer azı dişlerinin sürme zamanlarında diğerlerine de uygulanır.

Genel uygulama olarak süt dişlenmede çürük problemi olan çocukların daimi birinci büyük azı dişleri sürdüğünde vakit kaybedilmeden fissür örtücü uygulaması yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde daimi birinci büyük azı dişlerinin herhangi birinde çürük olan hastaların ikinci büyük azı dişleri sürer sürmez fissür örtücü uygulamaları yapılması gerekmektedir.

Metin Yazarı: Pedodonti Uzmanı Dr. Dt. Banu Kürkçü